8_3
8_4
8_5
8_2

Uspješno pružamo usluge iz oblasti zaštite na radu, a u skladu sa važećim Zakonima,
Pravilnicima i legitimnim Rješenjima za obavljanje navedenih poslova:
• Ovjera i stručna ocjena tehničke dokumentacije sa aspekta zaštite na radu
• Pregled izvedenog stanja objekata, postrojenja i instalacija sa aspekta primjenjenosti
mjera zaštite na radu
• Izrada Pravilnika o zaštiti na radu
• Izrada Elaborata o uređenju gradilišta i obezbjeđenju mjera zaštite na radu
pri izvođenju radova
• Izrada plana i programa mjera iz oblasti zaštite na radu
• Redovna obuka zaposlenika iz oblasti zaštite na radu
• Dopunska obuka zaposlenika iz oblasti zaštite na radu (viljuškaristi, dizaličari, rad na
visini, …

Obuka uposlenika za siguran rad na sredstvima rada (prese)
• Obuka uposlenika za rukovanje stabilnim posudama pod pritiskom
• Izrada akta o procjeni rizika za radna mjesta u radnoj sredini
• Analiza kadrovskih potreba, programiranje, obrazovanje i stručno osposobljavanje u
skladu sa potrebama djelatnosti
• Pregled i ispitivanje sredstava rada i opreme
• Izdavanje upotrebnih dozvola
• Ispitivanje i analiza fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti
• Ispitivanje mikroklimatskih uslova u radnim i pomoćnim prostorijama
• Mjerenje i analiza buke i vibracija
• Pregled i ispitivanje električnih postrojenja, uređaja i instalacija
– ispitivanje indirektnog napona dodira (impedancija petlje kvara, prorada zaštitnog
uređaja diferencijalne struje)
– ispitivanje otpora uzemljenja
– ispitivanje mjera izjednačavanja potencijala
– ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča
– ispitivanje električnih instalacija termovizijskom kamerom
• Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija
• Pregled i ispitivanje stabilnih posuda pod pritiskom
• Ultrazvučna kontrola debljine stjenki stabilnih posuda
• Ispitivanje i podešavanje ventila sigurnosti
• Stručni nadzor u realizaciji mjera zaštite na radu u toku izgradnje objekata